יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
גאוגרפיה
    האתר הראשי  |  דף הבית  

מדדי פיתוח דמוגרפיים והשפעתם על החברה והכלכלה. (דמוגרפיה היא מדע העוסק במחקר כמותי של האוכ') תהליכים תרבותיים כלכליים וחברתיים המתרחשים במדינה, משפיעים על מדדי הפיתוח הדמוגרפיים שלה. מדדי הפיתוח הדמוגרפים הם: 1. מדד שעורי ילודה. 2. מדד שיעורי תמותה. 3. מדד תוחלת חיים. 4. מדד הרכב המינים והרכב הגילים של האוכ'. מדדי הפיתוח הדמוגרפיים מאפשרים לנו ללמוד על תהליכי הגידול של האוכ' ועל השינויים בהרכבה. אוכ' מדינות העולם גדלה בקצב שונה: במדינות המפותחות קצב הגידול איטי, ובמדינות המתפתחות קצב הגידול מהיר. גידול אוכ' העולם נובע מריבוי טבעי בלבד. (ריבוי טבעי הוא ההפרש בין מס' הנולדים לבין מס' הנפטרים.)גידול אוכ' של איזור בעולם נובע מריבוי טבעי ומהגירה. (הגירה היא תנועת אוכ'. יש 2 סוגי הגירה: א. חיצונית: ממדינה למדינה. הגירה זו משפיעה על גודל האוכ' במדינת המוצא ובמדינת היעד של ההגירה. ב. פנימית: בתוך המדינה. הגירה זו משפיעה על מס' התושבים בישובים השונים בתוך המדינה. מושג נוסף: מאזן הגירה: ההפרש בין מס' האנשים שהיגרו למדינה מסוימת , לבין מס' האנשים שהיגרו ממנה. בעזרת הריבוי הטבעי מודדים את "זמן הכפלת האוכ'" . כאשר יודעים את זמן הכפלת האוכ', ניתן לתכנן את הפיתוח המרחבי של המדינה בעתיד.(זמן הכפלת האוכלוסייה הוא: מס' השנים הנדרשות לאוכ' במדינה מסוימת או באזור מסוים על מנת להכפיל את עצמה. אם שיעור הריבוי הטבעי נמוך מ-0% - האוכ' תקטן. אם שעור הריבוי הטבעי נמוך – 1% - האוכ' תוכפל תוך 70 שנה.אם שעור הריבוי הטבעי בינוני – 2% - האוכ' תוכפל תוך 35 שנה .אם שיעור הריבוי הטבעי גבוה – 3% - האוכ' תוכפל תוך 23 שנה.בעיקרון במדינות המפותחות זמן הכפלת האוכ' הוא ארוך ובמתפתחות הוא קצר.אך לפעמים יש מדינות מפותחות שבהן יש אזורים מסוימים שבהם קצב גידול האוכ' מהיר יותר. לדוג': בישראל בריכוזי החרדים.)ריבוי טבעי גבוה יוצר בעיות גדולות בעולם המתפתח, הוא גורם לגידול באוכ', ולסכנת התפוצצות אוכ', להתפתחות עיר ראשה, לעיור יתר של העיר הראשה, לקריסת תשתיות ולצורך ביבוא מזון.על מנת לצמצם את הגידול המואץ באוכ' על המדינה ללמד את התושבים לתכנן את גודל המשפחה ע"י שימוש באמצעי מניעה, לחתור להעלות את רמת ההשכלה של כל האוכ' ושל הנשים בפרט. מדד שעורי הילודה: (מס' הנולדים באוכ' בשנה מסוימת, לכל 1000 נפש) כללית, שיעורי הילודה נמוכים במדינות המפותחות וגבוהים – במתפתחות. ב-2009 – שיעור הילודה הממוצע בעולם היה 20 לידות לכל 1000 נפש. אך בגרמניה - המפותחת, היו רק 8 ל1000, ובניז'ר שהיא מן המדינות הפחות מפותחות – עמד שיעור הילודה על 53 לידות ל1000 נפש.שיעורי הילודה מושפעים מגורמים תרבותיים חברתיים ופוליטיים שהם:א. הדת, התרבות ומנהגי המקום: חברה דתית בד"כ מעודדת ילודה. חברה מפותחת תומכת במשפחה קטנה.ב. רמת ההשכלה ותכנון המשפחה: ככל שרמת ההשכלה עולה מקובל לתכנן את גודל המשפחה כך שיתאפשר פיתוח קריירה ופעילות תרבות ופנאי, לכן במפותחות –משפחה קטנה. במתפתחות לא תמיד יש מודעות לאמצעי מניעה ולעיתים גם קיים איסור על הפלות.ג. מעמד הילדים במשפחה: במתפתחות – הילדים הצעירים מסייעים בכלכלת המשפחה, מנגד, תמותת תינוקות גבוהה, לכן ריבוי במס' הלידות כדי להבטיח בטחון כלכלי.ד.השכלת נשים, מעמדן וגיל הנישואין: במתפתחות – השכלת נשים נמוכה, משיאים אותן בגיל צעיר ועיקר תפקידן הוא הבאת ילדים לעולם. במפותחות – השכלת נשים גבוהה. מעמן גבוה, גיל הנישואין גבוה ומס' הילדים שהן יולדות –קטן. מדד שיעורי התמותה: (מס' הנפטרים באוכ' בשנה מסוימת, לכל 1000 נפש) בד"כ שיעורי תמותה נמוכים במדינות המפותחות וגבוהים - במתפתחות.שיעורי התמותה תלויים בגורמים הבאים:א. רמת הרפואה ותנאי התברואה: במדינות בהן שנגישות גבוהה לתרופות, מס' רופאים גדול לנפש, הילדים מקבלים חיסונים, יש ציוד רפואי מתקם ורמת התברואה גבוהה – שיעורי התמותה קטנים. ולהיפך.ב. רעב ומחלות: חוסר מזון ומים, מגפות ומחלות (איידס – באפריקה)- מעלים את שיעורי התמותה.ג. מלחמות ומעשי טרור: לעיתים מס' הקורבנות גדול במלחמות, משפיע על הנתונים של שיעורי התמותה.ד. אסונות טבע: רעידות אדמה, התפרצויות געשיות, צונמי וגם הוריקן וטורנדו- כשהם מתרחשים במדינות המתפתחות- שיעורי התמותה גבוהים. הערה א': קורה, שבמדינות מפותחות , שבהן אחוז הקשישים באוכ' גבוה – באופן טבעי, שיעורי התמותה גבוהים יותר מבמתפתחות שבהן חיי האוכ' קצרים יותר וכמות הקשישים קטנה יותר. כדי להיות מדויקים יותר ניתן לבחור במדד של תמותת תינוקות.הערה ב': ככל שהמדינה מתפתחת יותר - יורדים שיעורי הילודה והתמותה. את שיעורי התמותה אפשר להוריד מהר יחסית - ע"י מתן תרופות חיסונים והדברת מזיקים מפיצי מחלות, אך שיעורי הילודה יורדים באיטיות גדולה יותר כי הם קשורים לשינוי הרגלים והתנהגות חברתית – שהם אינם משתנים בקלות. מדד תוחלת החיים: (אורך החיים הממוצע הצפוי לאדם ביום הוולד ובתנאי החיים הנוכחיים במקום היוולדו) זהו מדד דמוגרפי חשוב כי הוא מושפע ישירות מרמת הפיתוח של המדינה: מרמת שרותי הבריאות, החינוך, התזונה,תנאי הדיור, איכות הסביבה,הרווחה, הכלכלה, התברואה וכד'.בעקרון: במדינות המפותחות תוחלת החיים גבוהה. ובמתפתחות – נמוכה. אגב בכל המדינות תוחלת החיים של האישה גבוהה מזו של הגבר. מודל התמורה הדמוגרפיתזהו מודל המתאר את השינויים הדמוגרפיים בשיעורי הילודה התמותה והריבוי הטבעי, שעברו מדינות העולם, לאורך הזמן, המודל מתבסס על ניסיונן של המדינות המפותחות והוא כולל ארבעה שלבים:שלב א'- עד לפני כ200 שנה. שיעורי ילודה גבוהים בגלל אמונה דתית ומשום ששעורי ההישרדות היו נמוכים. שיעורי התמותה גבוהים בגלל רמה נמוכה של רפואה ותברואה. התוצאה: ריבוי טבעי נמוך.שלב ב': עם המהפכה התעשייתית. שיעורי התמותה הולכים ויורדים עקב שיפורים ברפואה ובתברואה. שיעורי הילודה עדיין גבוהים. התוצאה: ריבוי טבעי גבוה מאד.שלב ג': המשך ההתפתחות הטכנולוגית: שיעורי התמותה ממשיכים לרדת בגלל התקדמות הרפואה ההשכלה ותנאי התברואה. שיעורי הילודה בירידה עקב העיור, הדירות הקטנות, שיפור מעמד האשה, עליית גיל הנישואין והשכלת הנשים היציאה מן הבית והשתתפות בפרנסת המשפחה. התוצאה: הריבוי הטבעי יורד.שלב ד': המשך ההתפתחות הטכנולוגית: שיעורי התמותה נמוכים עקב רמת רפואה תברואה רווחה וכלכלה מפותחים. שיעורי הילודה נמוכים עקב חינוך,מעמד האישה הולך ועולה. פיתוח קריירה וכד' התוצאה: ריבוי טבעי נמוך. במדינות המתפתחות התהליך הנ"ל התחיל רק במאה ה-20, לכן מרביתן נמצאות בשלב השלישי. המדינות התת מפותחות נמצאות בשלב השני. האם משך הזמן שהתהליך התרחש במדינות המפותחות יהיה דומה במתפתחות? לא ברור. מדד הרכב המינים והרכב הגילים. את הרכב המינים והגילים של האוכ' נהוג להציג באמצעות דיאגרמה הנקראת "פירמידת גילים".פירמידת הגילים מתחלקת לשלושה חלקים: החלק התחתון מייצג את הילדים גילאי 0 – 14, המרכזי – מייצג את אוכלוסיית הבוגרים או "האוכ' המפרנסת" או "האוכ' הנושאת" שגילה 15 – 64. החלק העליון מייצג את אוכ' הקשישים גילאי 65 + .קבוצת הילדים וקבוצת הקשישים נקראת קבוצת "התלויים" כי פרנסתה תלויה בקבוצת הבוגרים.חשוב למדינה לדעת מה הרכב הגילים של האוכ', כדי לדעת אילו מוסדות לפתח: הרבה ילדים דורשים יותר מוסדות חינוך מרכזי לימוד ופנאי. הרבה קשישים דורשים יותר שרותי רפואה ורווחה.מבנה הפירמידה מעיד על מצב המדינה: פירמידה בצורת משולש – מדינה מתפתחת.אם בסיס הפירמידה רחב – מדינה שבה שיעורי הילודה גבוהים – מתפתחת.אם מרכז הפירמידה רחב – מדינה יציבה עם כוח עבודה גדול - מפותחת.אם ראש הפירמידה צר וקצר – תוחלת חיים נמוכה – מתפתחת. בשנים האחרונות אוכ' העולם מזדקנת וקבוצת הקשישים גדלה במהירות. התופעה הזאת מדאיגה מאד את מדינות העולם כי אוכ' זו הופכת למעמסה כלכלית גדולה על "הקבוצה המפרנסת" ועל מוסדות המדינה. גדל החשש שהקבוצה המפרנסת לא תוכל לעמוד בעומס הוצאות הפנסיה השירותים הרפואיים והוצאות הפנאי של קבוצת הקשישים.יחס תלות: הוא היחס בין האוכ התלויה(הילדים והקשישים) לבין האוכ' המפרנסת. אם היחס גדול מ-1, כלומר יש יותר אוכ' תלויה ממפרנסת, המדינה נמצאת בבעיה כלכליתחקר מקרה: יפן:יפן מדינה מפותחת מאד. אוכ' רבה, אך בשנים האחרונות נרשמו בה שיעורי ילודה נמוכים וריבוי טבעי שלילי.גיל הנישואין מאוחר, שעות העבודה ארוכות, יש עדיפות לפיתוח קריירה, ובהרבה משפחות יש רק ילד אחד.נוסף לכך, תוחלת החיים בה ארוכה וקבוצת הקשישים גדולה מאד. מנגד, מתוך סיבות עקרוניות יפן מגבילה מאד את כניסתם של מהגרי העבודהלנוכח מצב זה נוצר ביפן מחסור חמור בכוח עבודה.ממשלת יפן פועלת כדי לשנות את המצב - ע"י עידוד התושבים ללדת עוד ילדים. לשם כך היא מנסה: א. להגדיל את מספרם של מרכזי החינוך ובכך יאפשרו ליותר אימהות להשאיר את ילדיהן ולצאת לעבודה.ב. לצמצם את שעות העבודה של ההורים.ג. לאפשר גם לאבות לצאת לחופשת לידה.ד. להגדיל את קצבאות הילדים.ה. לכסות את כל ההוצאות הרפואיות של הילדים עד גיל 5. האם ממשלת יפן תצליח להגדיל את מס' הילדים במשפחה? לא ברור.שאלות:1. לפניך נתונים על שתי מדינות: עיין בה וענה: שיעורי ילודה (ל1000 נפש) שיעורי תמותה(ל1000 נפש) תמותת תינוקות(לכל 1000 לידות) תוחלת חיים מדינה א' 12 10 2.3 80.8 מדינה ב' 20 5 32 71 א. קבע איזו מהן מדינה מפותחת ואיזו מתפתחת, הבא שלושה נימוקים לקביעתך.ב. מדוע במדינה ב' שיעורי התמותה נמוכים מאלו של מדינה א'?ג. מהו שיעור הריבוי הטבעי בכל אחת מן המדינות הנ"ל. ד. פרט שתי השפעות חברתיות ושתי השפעות כלכליות של הריבוי הטבעי במדינה ב'. (סה"כ 4) ה. פרט שתי השפעות חברתיות ושתי השפעות כלכליות של הריבוי הטבעי במדינה א'. (סה"כ 4)ו. הצע לפחות שתי דרכים שבאמצעותן תנסה מדינה ב' לבלום את הריבוי הטבעי בקרב תושביה.ז. הצע שלוש דרכים שבעזרתן תעודד מדינה א' את תושביה להגדיל את כמות הילדים במשפחותיהם. 2. מדדי פיתוח דמוגרפיים.א. מהו "ריבוי טבעי" ומהי חשיבותו של מדד זה לקובעי המדיניות?ב. מדד "תוחלת החיים" הוא המדד הדמוגרפי החשוב ביותר. פרט מדוע.ג. מדוע יש צורך במדד "תמותת תינוקות" ? (בתשובתך הדגש גם באילו סוגי מדינות חשוב מדד זה). 3. פירמידת גילים.א. מהי פירמידת גילים? ומה החשיבות בהצגתה?ב. מדוע חשוב למדינה לדעת מהו הרכב הגילים ומהו הרכב המינים בתוכה?ג. נתח את פירמידת הגילים שלפניך....... 4. מודל המעבר הדמוגרפי.א. מהו?ב. במה שונה שלב א' משלב ד'?ג. על מה מבוסס המודל והאם הוא מתאים לכל מדינות העולם?