יום ג', יח’ בניסן תשע”ט
גאוגרפיה
    האתר הראשי  |  דף הבית  

מדדי פיתוח דמוגרפיים והשפעתם על החברה והכלכלה.doc