יום ג', יח’ בניסן תשע”ט
גאוגרפיה
    האתר הראשי  |  דף הבית  
ישראל בעין גיארגרפית - תחרות צילומים - הכנסו והצביעו
פורסם: 18:15 (27/05/12)
הצבעה לתחרותבתחרות הצילומים ישראל בעין גיאוגרפית השתתפו תלמידי כתות י' - יב', מכל המגזרים.


מטרת התחרות היא לעודד את התלמידים להתבונן ולהכיר את יחסי הגומלין בין האדם לסביבה מנקודת מבטם האישית באמצעות המצלמה.


התחרות מהווה תהליך לימודי - חינוכי, חוויתי, יצירתי ומשמעותי בנושאים גיאוגרפיים רלוונטיים: פיסיים, אנושיים וסביבתיים.


בחירת שלושת הצילומים הזוכים תעשה על ידי הצבעה וירטואלית באתר וצוות שיפוט בראשות מפמ"ר גיאוגרפיה.

כנסו והצביעו עד ה-15/6/2012
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Maz kirut_Pedagogit/Geographya/Ayen/hatzbaa.htm