גאוגרפיה

בי''ס טשרניחובסקי נתניה

גיאוגרפיה

כיתות יא

התכנון והפיתוח המרחבי - תרשימי זרימה

תרשימי זרימה הפיתוח והתכנון ונתיב (הכנסו למסמכים)

גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה/מט"ח

אוניות ומטוסים בתנועה מתמדת

ים המלח כאחד מפלאי תבל - פרטים במצגת

יש לבחור באחת מהאפשרויות הבאות: •שולחים מיסרון למספר 2244 עם המילים: ים המלח באחת השפות- עברית/ערבית/אנגלית. •באינטרנט באתר משרד התיירות- www.goisrael.com •באינטרנט באתר התחרות- www.new7wonders.com אל תשכחו להצביע !

אנסין גרמניה 1

שימושי קרקע 2011

מתכונת תכנון ופתוח המרחב

מחוון מתכונת גיאוגרפיה

אי שוויון מרחבי בתוך מדינות

פרק שני משאבים כזרזי פיתוח

גלובליזציה - סיכום

מדדי פיתוח דמוגרפיים והשפעתם על החברה והכלכלה.

מתכנות חדשה בתכנון ופיתוח מרחבי

נספח לבחינת מתכונת

כיתות יב

מיקוד תשע"ב - כדורי

תרגול אנימציות תשע"ב

חומר אנסין מיקוד 2012

שימושי קרקע 2011

מתכונת תכנון ופתוח המרחב

מחוון למתכונת גיאוגרפיה

אי שוויון מרחבי בתוך מדינות - סיכום

פרק שני - משאבים כזרזי פיתוח

גלובליזציה - סיכום

מדדי פיתוח דמוגרפיים

מתכונת חדשה בתכנון ופתוח מרחבי

נספח לבחינ המתכונת

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA